Rendgenski(Rtg) snimak glave Kraniogram

  *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

  *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

  PREGLEDCENA – RSD
  Rendgen pluća3000
  Rendgen pluća u dva pravca3500
  Rendgen grudnog koša3000
  Rendgen grudnog koša + kosi snimak4000
  Rendgen abdomena – nativni3000
  Rendgen glave u dva pravca3500
  Rendgen sinusa3000
  Rendgen nosne kosti3500
  Rendgen vratnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen kičmenog stuba ( cele kičme) u dva pravca9500
  Rendgen urotrakta3000
  Rendgen karlice3000
  Rendgen kukova3000
  Rendgen trtične kosti3500
  Rendgen ramena3000
  Rendgen ključne kosti3000
  Rendgen lopatice3000
  Rendgen grudne kosti3000
  Rendgen nadlaktice u dva pravca3500
  Rendgen lakta u dva pravca3500
  Rendgen podlaktice u dva pravca3500
  Rendgen obe podlaktice u dva pravca5000
  Rendgen ručnog zgloba u dva pravca3500
  Rendgen oba ručna zgloba u dva pravca5000
  Rendgen šake u dva pravca3500
  Rendgen obe šake u dva pravca5000
  Rendgen natkolenice u dva pravca3500
  Rendgen potkolenice u dva pravca3500
  Rendgen obe potkolenice u dva pravca5000
  Rendgen kolena u dva pravca3500
  Rendgen oba kolena u dva pravca5000
  Rendgen skočnog zgloba u dva pravca3500
  Rendgen oba skočna zgloba u dva pravca5000
  Rendgen stopala u dva pravca3500
  Rendgen oba stopala u dva pravca5000
  Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka12500
  Priprema za rendgensko snimanje glave – Kraniogram

  Za rendgen glave nije potrebna priprema. Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

  Rendgenski snimak glave – Kraniogram – obuhvata snimanje kostiju krova lobanje i kostiju lica Ova vrsta snimanja se izvodi u dva pravca – AP i lateralno, što znači da se izvodi u dve ekspozicije.

  Rendgenski snimak kostiju glave se najčešće koristi u hitnim stanjima u cilju dijagnostike povrede kostiju glave a može se učiniti i za prikazivanje eventuaslnih kalcifikacija u lobanji (najčešće u krvnim sudovima), anomalija i deformiteta oblika lobanje i eventualnih koštanih tumorskih tvorevina.

  Na rendgenskom snimku lobanje se mogu uočiti i znaci za postojanje nekih sistemskih bolesti (osteitis, rahitis, osteoporoza, hiperparatiroidizam) ali se ova metoda ne koristi za postavljanje ili potvrdu ovih dijagnoza.

  Koji su najčešći razlozi za rendgensko snimanje glave?

  Rendgenski snimak glave se sprovodi kod pacijenata na zahtev lekara specijaliste i to:

  • U slučajevima povreda u regiji glave
  • Dugotrajnih i upornih glavobolja
  • Gubitka svesti
  • Vrtoglavica
  • Pojave duplih slika
  • Postojanje deformiteta
  • Sumnji na postojanje metastaza tumora ili postojanja sumnje na pojavu tumora kostiju

  Kako se izvodi rendgensko snimanje glave?

  Rendgensko snimanje se sprovodi u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi rendgenski aparat.

  Pre rendgenskog snimanja glave potrebno je ukloniti sav nakit, pirsing ili drugu vrstu metalnih dodataka sa regije glave jer oni mogu imati uticaj na kvalitet dobijenog snimka. Pacijent se nalazi u ležećem ili bočnom položaju na stolu za snimanje. Radiološki tehničar će Vam pomoći da se postavite u pravilan položaj da bi se dobio adekvatan snimak. Da bi rendgenski snimak bio adekvatan i prikazane strukture jasne na dobijenom snimku, neposredno pred snimak će radiološki tehničar zatražiti da se ne pomerate nekoliko sekundi. Tokom samog postupka snimanja nećete osećati nikakvu neprijatnost sem male nelagode koju izaziva hladna i tvrda ploča stola na kom ležite.

  Da li postoje rizici od rendgenskog snimanja glave?

  Tokom rendgenskog snimanja glave se emituje mala doza zračenja koja ne treba da brine pacijenta jer je doza tog zračenja veoma mala. Ipak, neophodno je povesti računa o učestalosti rendgenskog snimanja i raditi ih isključivo po preporuci doktora. Ukoliko nije neophodno, više rendgenskih snimaka tokom meseca i više puta godišnje treba izbegavati. Vaš lekar će uvek napraviti procenu rizika od izloženosti zračenju i ukoliko je potrebno uputiti Vas na druge vrste pregleda ukoliko je taj rizik prevelik.

  Ženama koje su trudne se ne preporučuje rendgensko snimanje sem ukoliko nije od životne koristi za pacijentkinju. Potrebno da je obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost za trudnoću.

  Priprema za rendgensko snimanje glave?

  Za ovu vrstu rendgenskog snimanja nije potrebna priprema.

  Ukoliko imate ranije snimke potrebno je da ih ponesete sa sobom radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

  Trajanje procedure

  Rendgensko snimanje glave uz obradu snimka traje oko 20 minuta ( ne uključuje vreme koje je potrebno za očitavanje snimka koje vrši doktor specijalista radiologije).

  Priprema za rendgensko snimanje glave

  Za rendgensko snimanje glave nije potrebna posebna priprema.

  Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.