Internistički pregled

Image

OPŠTI PREGLED

Internistički pregled obavlja lekar specijalista interne medicine, a sastoji se od razgovora s pacijentom tokom kojeg uzima detaljne podatke o pacijentovom stanju, pređašnjim bolestima, bolestima u bližoj porodici te…

pregled
Image

KARDIOLOŠKI PREGLED

Kardiologija je grana medicine koja proučava funkciju zdravog i bolesnog srca i krvnih sudova, nastanak i prepoznavanje srčanih mana i bolesti kao i bolesti krvnih sudova a zatim i metode njihovog lečenja. Spada u specijalističku grupu interne medicine…

pregled
Image

ENDOKRINOLOŠKI PREGLED

Endokrinologija je grana medicine koja proučava strukturu, funkciju i poremećaje žlezda sa unutrašnjim lučenjem – endokrinih žlezdi (endokrini sistem). Funkcija endokrinog sistema se ogleda u proizvodnji i lučenju hormona…

pregled
Image

NEFROLOŠKI PREGLED

Nefrologija je subspecijalizacija (deo) interne medicine koja se bavi lečenjem bolesti bubrega, bubrežnih kanala i mokraćne bešike neoperativnim ili konzervativnim pristupom…

pregled
Image

REUMATOLOŠKI PREGLED

Reumatološki pregled u ordinaciji Vaša kuća zdravlja sastoji se od detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, obraćajući specijalno pažnju na znakove inflamacije zgloba (tj. toplotu, otok mekih tkiva, izliv tečnosti) i funkcionalni status zgloba…

pregled