Dr. Med. Sandra Cvetković

o lekaru:

Završila Medicinski fakultet u Beogradu 2005. godine, a specijalizaciju u istoj ustanovi iz oblasti radiologije. 

Dr med. Sandra Cvetković je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.