Rendgenski(Rtg) snimak pluća i srca / Rtg snimak grudnog koša

Rendgenski snimak pluća i srca je najčešća radiološka procedura koja služi za procenu izgleda i funkcije organa u grudnom košu.

Rendgenski snimak srca i pluća prikazuje patološke promene u organizmu: od upale pluća, metastaza u plućima pa sve do slabosti srca. Veoma često svaki pregled lekara specijaliste pulmologa – pneumoftiziologa podrazumeva snimanje pluća rendgenom.

Ujedno i sumnja na postojanje nekih bolesti kao što su sarkoidoza, pneumotoraks, pucanje plućne maramice, tumor pluća, tuberkuloza, neka parazitarna oboljenja i dr. su razlog za rendgensko snimanje pluća.

RTG srca i pluća potrebno je sprovesti nekada i u okviru sistematskog pregleda ukoliko za to postoji mišljenje lekara interniste ili ukoliko se proceni da postoji povećan rizik za nastanak bolesti pluća kod određenih pacijenata kao što su pušači ili osobe koje rade na određenim poslovima.

Image

Rendgenski(Rtg) snimak pluća i srca / Rtg snimak grudnog koša

3000 rsd
 • Rendgenski snimak
 • Opis rendgenskog snimka
paket

Rendgensko snimanje srca i pluća se radi u jednoj ili dve projekcije (PA i profilni snimak)

Koji su najčešći razlozi za rendgensko snimanje pluća (radiografija pluća) i grudnog koša?

 1. Infekcije disajnih puteva – „upala pluća“ – pneumonija
 2. Uporan i dugotrajan kašalj
 3. Otežano disanje i/ili gušenje
 4. Uporno i dugotrajno iskašljavanje različitog sadržaja – krv u ispljuvku, prebojen sekret, penušavi sadržaj…
 5. Sumnje na tumor organa u grudnom košu, sumnja na postojanje metastaza, uvećane limfne žlezde i sl.
 6. Bol u grudima
 7. Povrede grudnog koša…
 8. Rtg snimak pluća i srca u sklopu preoperativne pripreme itd.

Koje organe i delove grudnog koša ispitujemo ovim snimanjem?

 1. Pluća – tkivo pluća i velike krvne sudove pluća a indirektno se procenjuje stanje plućne maramice
 2. Srce – oblik i veličina
 3. Limfne žlezde u grudnom košu
 4. Velike krvne sudove u grudnom košu – uključujući grudnu aortu
 5. Koštane strukture grudnog koša – rebra, ključnu kost, grudni deo kičmenog stuba
 6. Traheja (dušnik) – cevasta struktura koja se nadovezuje na grkljan i sprovodi vazduh koji udišemo ka levom i desnom plućnom krilu…

Kako se izvodi rendgensko snimanje pluća?

Rendgensko snimanje se sprovodi u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi rendgenski aparat. On ima svoj pokretni deo (koji se prilagođava regiji koja se snima i koji sadrži emiter rendgenskih zraka) i senzor (koji prihvata rendgenske zrake koji su prošli kroz regiju tela i prenosi ih na ploču ili direktno na kompjuter).

Pre rendgenskog snimanja pluća potrebno je skinuti garderobu sa gornjeg dela tela i ukloniti sav nakit, pirsing ili drugu vrstu metalnih dodataka koji mogu uticati na kvalitet dobijenog snimka. Takođe, obavestite tehničara ukoliko imate ugrađen neki hirurški materijal u regiji grudnog koša (pejsmejker, širurške intervencije na grudnom košu i sl.).

Standardni rendgenski snimak pluća podrazumeva da se pacijent postavi uz ploču rendgenskog aparata okrenut grudima prema njoj, sa rukama postavljenim na bokove. Radiološki tehničar će pacijentu pomoći da zauzme adekvatan položaj.

Da bi rendgenski snimak pluća bio adekvatan i prikazane strukture jasne na dobijenom snimku, neposredno pred snimak će Vam radiološki tehničar zatražiti da duboko udahnete i zadržite dah nekoliko sekundi. Tokom samog postupka snimanja nećete osećati nikakvu neprijatnost sem male nelagode koju izaziva hladna ploča na koju ste prislonjeni.

Ukoliko doktor radiolog proceni da je to neophodno da bi se jasnije prikazale eventualne promene, standardni rendgenski snimak pluća se može dopuniti sa ciljanim i/ili profilnim snimkom.

Da li postoje rizici od rendgenskog snimanja pluća?

Tokom rendgenskog snimanja pluća se emituje mala doza zračenja. Međutim, nemojte se brinuti zbog izloženosti zračenju tokom snimanja pluća. Količina zračenja pri ovom snimanju je mala, čak manja od izloženosti prirodnim izvorima zračenja koji nas okružuju u svakodnevnom životu.

Ipak treba povesti računa o učestalosti rendgenskog snimanja i raditi ih isključivo po preporuci doktora. Ukoliko nije neophodno, više rendgenskih snimaka tokom meseca i više puta godišnje treba izbegavati. Vaš lekar će uvek napraviti procenu rizika od izloženosti zračenju i ukoliko je potrebno uputiti Vas na druge vrste pregleda ukoliko je taj rizik prevelik. Ipak, sva ispitivanja pokazuju da je korist od snimanja pluća, kada za to postoji opravdan razlog, veća od rizika.

Ženama koje su trudne se ne preporučuje rendgensko snimanje sem ukoliko nije od životne koristi za pacijentkinju. Potrebno da je obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost za trudnoću.

Priprema za rendgensko snimanje pluća i grudnog koša

Za ovu vrstu rendgenskog snimanja nije potrebna priprema. Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju

Trajanje procedure

Rendgensko snimanje pluća ili grudnog koša uz obradu snimka traje oko 15-20 minuta (ne uključuje vreme koje je potrebno za očitavanje snimka koje vrši doktor specijalista radiologije)

  *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

  *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

  Priprema za rendgensko snimanje pluća i grudnog koša

  Za ovu vrstu rendgenskog snimanja nije potrebna priprema. Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju