zvanične preporuke Ministarstva zdravlja RS i Republičkog zavoda za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“

Građanima Republike Srbije se savetuje da odlože planirana putovanja u sva područja u kojima se registruje intenzivna transmisija virusa SARS-CoV-2 zbog mogućeg rizika od zaražavanja novim korona virusom

 

Ukoliko putuju u područja intenzivne transmisije, preporučuje se pridržavanje sledećih mera:

 

•    izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju znake infekcije organa za disanje (kašalj, kijanje, curenje nosa, povišena temperatura);

 

•    izbegavanje masovnih okupljanja i boravka u prostoru gde se nalazi veliki broj osoba;

 

•    pojačana i česta higijena ruku (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi, ili ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku, naročito nakon kontakta sa obolelim osobama ili boravka u potencijalno ugroženom području;

 

•    može se preporučiti nošenje maski preko usta i nosa ukoliko se boravi u prostoru gde su masovna okupljanja (aerodromi, železničke i autobuske stanice, gradski i međugradski prevoz i sl);

 

•    pridržavanje mera zaštite od prenošenja infekcije kod svih osoba koje osete simptome infekcije organa za disanje (respiratorna higijena – održavanje odstojanja od drugih osoba, pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja ili kijanja papirnim maramicama ili rukavom u pregibu lakta, često pranje ruku);

 

•    izbegavanje kontakta sa živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama.

slučaju potrebe za konsultacijom i/ili u slučaju sumnje na infekciju novim korona virusom, dostupni su  sledeći telefoni epidemiologa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

svakim radim danom do 14:00: 011/2078672,  011/2078673 i 011/ 2078677

radnim danom nakon 14:00 sati, subotom i nedeljom:  063/8511769 i 062/8808-717;

Broj telefona otvorenog od strane Ministarstva zdravlja: 064 8945 235