Ultrazvučni pregled dojki

O kakvom se pregledu radi?

Ultrazvuk koristi visokofrekventne zvučne talase za stvaranje detaljnih slika unutrašnjosti dojki. Za razliku od rendgenskih zraka i CT skeniranja, ultrazvuk ne koristi zračenje i smatra se sigurnim za trudnice i dojilje. Ultrazvuk dojke je bezbolan postupak koji pomoću zvučnih talasa pravi slike unutrašnjosti dojke. Zvučni talasi se odbijaju od tkiva ispitivane regije a „odjeci“ se snimaju kako bi nastali video zapisi ili fotografije.

Koji se organi pregledaju?

Tokom ovog pregleda se ispituje struktura tkiva dojki, pazušnih (aksilarnih) regija i regije ispod ključnih kostiju

Kako izgleda ultrazvučni pregled dojki?

Neposredno pred pregled potrebno je da se skine odeća sa gornje polovine tela, uključujući grudnjak. Zatim lekar palpatorno  (rukama)cpregleda vaše dojke da bi se utvrdilo da li postoje promene koje se mogu napipati. Skrenite pažnju lekaru ukoliko ste sami, ranije, napipali neku promenu u dojkama. Nakon pregleda legnete na leđa na krevet za pregled.

Lekar Vam zatim stavlja gel za podmazivanje preko dojke, što ponekad može biti neprijatno hladno. Gel pomaže sondi da klizi preko vaše kože dajući jasne slike na ekranu. Tokom pregleda ruka sa strane dojke koja se pregleda je u opuštenom položaju iznad glave. Možda ćete osetiti mali pritisak dok lekar sondom prelazi preko dojke. Slobodno skrenite pažnju ukoliko Vam je neprijatno.
Prvo se radi pregled jedne pa druge dojke. Nekada je potrebno da se tokom pregleda promeni položaj.
Pored dojki ispituju se i regije oba pazuha (aksila) kao i potkljukčnih regija obostrano – radi se pregled limfnih čvorova u tim regijama. U toku trajanja pregleda, ukoliko želite, može prisustvovati član porodice ili prijatelj.
Ukupno trajanje pregleda je od 20 -60 minuta.

Kada raditi ultrazvučni pregled dojki?

Ultrazvuk dojke se najčešće radi kako bi se utvrdilo da li je problem koji je prethodno otkriven mamografom ili fizičkim (palpatornim) pregledom dojke cista napunjena tečnošću ili čvrsti tumor. Ultrazvuk dojke se obično ne radi za otkrivanje raka dojke . To je zato što se neki od ranih znakova za postojanje malignih tumora ultrazvučno ne može detektovati (npr mikrokalcifikati). Zlatni standard za rano otkrivanje karcinoma dojki je mamografija. Međutim, u nekim situacijama, potrebno je uraditi ultrazvučni pregled dojki:

-napipana kvržica u dojci
-ukoliko je tkivo dojke dominantno žlezdanog tipa pa je mamografija slabije  senzitivna metoda pregleda
-ukoliko je pacijentkinja trudna ili dojilja
-ukoliko se radi o osobi mlađoj od 30 godina
-ukoliko pacijentkinja ima silikonske implante
-da bi se nalaz korelirao (uporedio)  sa mamografskim nalazom
-da bi se precizno odredio položaj tumorske promene a u sklopu pripreme za biopsiju
-postoperativno praćenje

Ko vrši pregled i ko interpretira nalaz?

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja ultrazvučne preglede dojki obavljaju iskusni, predani i pažljivi lekari – radiolozi i specijalisti opšte medicine školovani za ultrazvučnu dijagnostiku na Institutu za onkologiju i radiologiju i na VMA.  Lekar očitava nalaz, piše ga i prilaže snimak kao medicinski dokument.

Koja je korist a koji su rizici, koliko su česte kontrole?

Korist se ogleda u dostupnosti i dobroj dijagnostici, nema rizika od pregleda a kontrole se obavljaju u zavisnosti od ultrazvučnog i kliničkog nalaza kao i od od porodičnog opterećenja za nastanak karcinoma dojke. Te kontrole mogu biti u razmaku od nekoliko meseci ili godina. Tokom pregleda se pacijent ne izlaže štetnom jonizujućem zračenju

Zašto mamografija a ne ultrazvuk?

Primarna razlika između mamografije i ultrazvuka dojke je uloga za koju su oni predviđeni. Mamografija je efikasan skrining test, što znači da nudi najviše informacija za žene koje nemaju simptome ni probleme sa dojkama. Nasuprot tome, ultrazvuk dojke se obično koristi iz dijagnostičkih razloga.

Postoji nekoliko ograničenja ultrazvuka koja ga čine neadekvatnom metodom za skrining test. To su:

Ultrazvuk ne može odjednom da slika celu dojku. Koristi sondu koja se pomera tokom pregleda da bi se pronašle eventulane promene. Na taj način je metoda podložna ljudskim greškama
Ultrazvuk ne može da slika područja duboko u dojci. Dobra je metoda u proceni površinskih promena ali mamograf može bolje uočiti abnormalnosti dublje u tkivu dojke. To se naročito odnosi na voluminozne dojke
Ultrazvuk ne pokazuje mikrokalcifikacije , minorno nakupljanje kalcijuma oko ili unutar tumora. Nasuprot tome, mikrokalcifikati su uopšteno najčešći mamografski nalaz. Na mnoge rane karcinome dojke prvo se sumnja na osnovu postojanja mikrokalcifikacija. Da bi se kalcifikat otkrio na ultrazvuku, kalcifikacija bi morala biti značajna

Postoje slučajevi kada ultrazvuk može biti prikladan u skriningu za karcinom. Takav je slučaj kada možete osetiti opipljivu kvržicu , ali mamografija je normalna. Ovo se posebno odnosi na kvržice pronađene u blizini površine dojke koje mamografije ponekad propuste. U ovakvim slučajevima ultrazvuk dojke može bolje otkriti rak dojke nego mamograf. Poenta je, međutim, u tome što se, kada je prisutna kvržica, pregled radi radi dijagnoze, umesto da se vrši skrining. Na kraju, ni mamografija ni ultrazvuk nisu savršeni. Ali u slučaju ultrazvuka, nivo veštine lekara koji vrši pregled može značajno uticati na tačnost nalaza. Isto se može dogoditi i sa mamografijom, ali uglavnom u manjoj meri.

Ni mamografija ni ultrazvuk dojke neće otkriti sve karcinome dojke. Kod žena sa visokim rizikom od razvoja raka često se savetuju druge dijagnostiklčke procedure. Jedna od takvih mogućnosti je magnetna rezonanca dojke (MRI) – metoda koja daje visoko detaljni nalaz i fotografiju koristeći moćne magnetne i radio talase. Slike koje se dobiju ovim pregledom su visoko detaljne naročito za analizu mekih tkiva. Ovo je možda najprikladniji izbor za mlade žene sa izrazito žlezdanim dojkama a koje imaju značajne faktore rizika za nastanak karcinoma.

    *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

    *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

    Priprema za ultrazvučni pregled dojki

    Lekar će Vam objasniti postupak i odgovoriti na sva pitanja koja imate. Pre testa možete jesti i piti kao i obično ali nemojte stavljati losione ili pudere na dojke kao ni dezodorans u regiju pazuha – koristite običnu vodu i sapun za pripremu. Nosite odeću koju možete lako skinuti jer se tokom pregleda treba skinuti do pojasa.