Prim. dr. med. Marko Mažibrada

o lekaru:

Rođen 3. septembra 1959. u Kninu. U svom rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1978. godine i diplomirao je na istom 1984. godine.
Član je Udruženja pulmologa Srbije i Evropskog respiratornog udruženja. Kontinuirano se stručno usavršava preko aktivnog i pasivnog učešća na domaćim i inostranim kongresima i simpozijumima, aktivno učestvuje na stručnim sastancima u okviru matične ustanove i SLD-a koji su akreditovani od strane kompetentnih akreditacionih tela KME. U domaćim i međunarodnim zbornicima radova i stručnim časopisima je objavio do sada 26 stručnih radova kao prvi i 5 radova kao koautor. Ministar zdravlja RS mu je dodelio 28.I 2016. naziv primarijus. Govori engleski jezik, oženjen je i otac je dve ćerke."