Dr. Med. Tatjana Milošević

o lekaru:

Dr med. Tatjana Milošević je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.

6