Dr. Med. Slavenka Nedimović

o lekaru:

Dr Slavenka Nedimović je specijalista pedijatrije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje bogato lekarsko iskustvo stekla je radom u prvinatnim i državnim klinikama.. Kontinuirano se usavršava u svojoj praksi učešćima na kongresima, seminarima, simpozijumima i letnjim školama. Dr Nedimović je član mnogih domaćih lekarskih udruženja, autor i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti. Trenutno radi u Beogradu. Kod dr Slavenke Nedimović možete zakazati sledeće preglede:

  • pregled zdrave dece,
  • pregled bolesne dece,
  • pregled pred vakcinaciju,
  • sistematske preglede.

Obrazovanje:

Godinu Stepen Institut
Osnovne studije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

Godinu Odeljenje Položaj Bolnica
Specijalista. Dom zdravlja Rakovica
Specijalista. Vaša kuća zdravlja

Članstvo:

SLD

Član.