Dr. Med. Dragana Jovanović

O lekaru:

Dr Dragana Jovanović je zaposlena na Klinici za alergiju i kliničku imunologiju KCS u Beogradu od 2009 god. kao specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije i  kliničke imunologije. Šef je odseka za alergije i imunodeficijencije u alergološko-imunološkoj laboratoriji i glavne odgovornosti su joj evaluacija ljudskog seruma, autoimunskih i alergijskih bolesti i dijagnoze imunodeficijencije.  Takođe se bavi polikliničim ambulantnim radom i konsultant je za alergijske i imunološke bolesti u KCS.