Dr med. Biljana Petrevska

o lekaru:

Dr Biljana Petrevska je porodični lekar, specijalista opšte medicine i supspecijalista kliničkog ultrazvuka sa iskustvom u radu od 28 godina. 
U svojoj svakodnevnoj praksi, dr Petrevska obavlja:

  • specijalističke preglede lekara opšte medicine,
  • ultrazvučne preglede,
  • vodi istoriju zdravstvenog stanja pacijenta kao porodični lekar.

Dr Biljana Petrevska je pobornik konstantnog usavršavanja i edukovanja. Veliki je zagovornik i promoter uvođenja porodičnog lekara u svakodnevnu medicinsku praksu i komunikaciju.


Obrazovanje:

Godinu Stepen Institut
Osnovne studije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz interne medicine. Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije
Specijalizacija iz opšte medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

Godinu Odeljenje Položaj Bolnica
Lekar Klinika za plućne bolesti KCS Beograd
Interna medicina Specijalizacija Vojnomedicinska Akademija Beograd
Opšte medicine u Službi za lečenje odraslih i UZ dijagnostike Lekar -Specijalista DZ Rakovica, Beograd, Serbia
Opšta medicina Lekar specijalista Specijalistička ordinacija Vaša Kuća zdravlja