Doc dr. sc. med. Sanja Šarac

o lekaru:

Doc dr. sc. med. Sanja Šarac je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.