Neuropsihijatrija

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PregledCena - RSD
Pregled psihijatra - uključena psihoterapija5000
Pregled psihijatra -kućna poseta8000
Kontrolni pregled psihijatra4000
Pregled neuropsihijatra5000
Kontroni pregled neuropsihijatra4000
Pregled neuropsihijatra - sudski veštak18000
Pregled neuropsihijatra - sudski veštak - kućna poseta26000
Pregled kliničkog psihologa4000

Ostali Cenovnici