Vitamin B1

Šta je vitamin B1 i koja mu je uloga?

Prvi izolovani i identifikovani vitamin iz B grupe je Tiamin – Vitmin B1. Osnovna uloga mu je u metabolizmu ugljenih hidrata.

Kolike su dnevne potrebe za tiaminom?

Dnevne potrebe za tiaminom variraju u odnosu na starost osobe i iznose od 0,2-0,3 mg za decu u prvoj godini života pa do 1,4 mg za trudnice.

Koje su namirnice najbolji izvor vitamina B1?

Najveći izvor ovog vitamina su neobrađene žitarice, semneke, mahunasto povrće, kvasac…

Osetljiv je na visoke temperature i uništava se kuvanjem.

Koji su najčešći razlozi nedostatka vitamina B1?

Pored nedovoljnog unosa tiamina zbog različitih dijeta, ostali uzroci nedostatka vitamina B1 su uglavnom posledica niže apsorpcije ili pojačanog izlučivanja i to najpre zbog postojanja određenih bolesti ili upotrebe nekih lekova. Posebne grupe koje su u riziku za manjak vitamina B1 su:

  • Alkoholičari – u visoko razvijenim zemljama najčešći uzrok nedostatka tiamina zato što etanol umanjuje crevnu apsorpciju, smanjuje skladištenje u jetri i njegov dalji metabolizam. Ujedno ove osobe nedovoljno unose i namirnice bogate tiaminom.
  • Starija populacija – smatra se da oko 30% starije populacije ima nedostatak tiamina. Mogući uzroci su smanjen unos, postojanje hroničnih bolesti, uporedno korišćenje većeg broja lekova kao i smanjena apsorpcija zbog starenja. Ispitivanja pokazuju da su riziku naročito podložne osobe smeštene u instutucijama (npr.domovi).
  • Osobe obolele od AIDS-a (SIDA) – najverovatnije posledica lose ishrane i pojačanog katabolizma.
  • Osobe obolele od šećerne bolesti – neke manje studije su pokazale da je nivo vitamina B1 kod dijabetičara niži čak za 76% u slučaju da govorimo o tipu 1 odnosno 50-75% kod pacijenata sa tipom 2 šećerne bolesti u odnosu na zdrave osobe. Značaj ovih podataka još nije dovoljno ispitan.

Koji su simptomi nedostatka vitamina B1?

Njegov nedostatak je odgovoran za nastanak bolesti Beri-beri koja se manifestuje oštećenjem nervnog tkiva i poremećajima srčanog rada. Oboleli pacijenti se često žale na potpunu malaksalost. Beriberi na jeziku kojim se služe domoroci u Šri Lanci, znači “Ja ne mogu, ja ne mogu”. Upravo je prvi put bolest i zabeležena u ovoj regiji sveta a i danas je jedna od najvećih zdravstvenih problema u istočnom delu svetske populacije. Objašnjenje leži u tome da pirinač najveću količinu vitamina B1 ima u svojoj ljusci. Na Istoku se pirinču pri kuvanju ljuska odvoja od jezgra i u ishrani se koristi samo jezgro. To dovodi do manjka vitamina B1 u organizmu što rezultira poremećajima u funkcionisanju nervnog i kardiovaskularnog sisitema.

Pored toga simptomi koji se mogu vezati za nedostatak ovog vitamin su i umor, konfuzija, poremećaj u crevnom pražnjenju, anemija, gubitak apetita, nesanica.

Još jedna vrlo značajna bolest koja nastaje zbog manjka vitamin B1 je i Wernicke-Korsakoff –ljev sindrom a koji karakteriše pareza pogleda zbog oštećenja nerva zaduženog za pokretanje očne jabučice, ataksija – poremećaj hoda i konfuznost. Kao entitet postoji i Korsakoff-ljeva psihoza – mentalni poremećaj kog karakteriše poremećaj pamćenja, konfuznost, nedostatak sposobnosti opažanja i apatija a javlja se u kasnijim stadijumima alkoholizma a posledica je nedostatka tiamina u nervnim ćelijama (u mozgu).

Može li Vitamin B1 biti štetan?

Nema podataka o mogućim štetnim efektima Vitamina B1 sem eventualnih, retkih, alergijskih reakcija.

Da li vitamin B1 ima uticaja na neke lekove ukoliko se uzima uporedo?

Neki lekovi mogu smanjiti nivo vitamina B1 u organizmu čoveka. Npr.:

  • Furosemid (Lasix) koji se koristi u lečenju povišenog krvnog pritiska, slabosti srca i otoka nastalih povećanom količinom tečnosti u telu.
  • 5-fluorouracil koji se koristi u hemoterapiji za neke vrste karcinoma.

Povezane objave: