Šta su to kondilomi?

Kondilomi su polno prenosiva bolest koju izaziva humani papilloma virus – HPV. Smatra se da oko 50% svih osoba pri seksualnom odnosu dođe u kontakt sa ovim virusom ali se svi ne zaraze. Da li će se neka osoba zaraziti I razviti simptome bolesti najpre zavisi od otpornosti organizma – imuniteta. Pored polnog puta može se preneti i direktnim kontaktom sa sluzokožom ili zaraženom kožom.

Postoji više podtipova ovog virusa a najjednostavnija podela je na nisko I .visoko rizične podtipove. Za nastanak kondiloma su odgovorni niskorizični dok infekcije koje izazivaju visokorizični podtipovi vezujemo za nastanak ozbiljnijih bolesti – sve do pojave maligniteta.

Kondilomi izgledaju kao bradavice koje se viđano na prstima šaka a mogu biti male – oko 1 milimetar, ili se mogu razviti u mnogo veće promene. Mogu izgledati kao sitne i zrnaste nepravilnosti na koži, ili kao veće bradavice, mogu biti glatki ili neravni, šiljati ili izbočeni, ružičaste ili sive boje, a često se nalaze u grupama i izgledaju ponekad kao karfiolasta promena.