Porodični lekar – šta je i čime se bavi

Porodični lekar je lekar opšte medicine (u narodu poznatiji kao lekar opšte prakse iako taj termin nije stručan) koji poseduje znanja za praćenje zdravstvenog stranja cele porodice. Kada kažemo: Idem kod doktora., u najvećem slučaju mislimo na lekara opšte medicine – porodičnog lekara. Iako u Srbiji pravno-formalno ne postoji termin porodični lekar u većini drugih zemalja ovo je sveprisutno zvanje, vrsta specijalizacije.

Šta je porodični lekar?

Porodični lekar bavi se zdravljem pojedinaca bez obzira na njihovu starost i pol. Pacijenti mogu biti deca, odrasli i stariji koji se leče zbog širokog spektra medicinskih problema. Ova vrsta lekara je bila nekada karakteristična za male seoske zajednice u kojima možda nema raspoloživih sredstava, stanovništva ili ustanova da opravdaju lekare koji su specijalizovani za službu u različitim uzrastima. Međutim, danas, porodični lekari mogu se naći i u urbanim i prigradskim naseljima i njihov značaj je sve veći.

– U našoj zemlji nije na pravi način zaživela primarna zdravstvena zaštita a samim tim ni uloga porodičnog doktora kao izabranog doktora. Razlozi su mnogobrojni ali najveću odgovornost po mom mišljenju moraju preuzeti sama struka i država. Prva i osnovna zabluda se tiče uloge struke kao „propisivača“ i „skretničara“ umesto prve i najvažnije tačke za rešavanje različitih, prvenstveno zdravstvenih tegoba, naših pacijenata. Drugi problem je nažalost ne retko i potpuno neopravdano tzv. zadovoljstvo naše populacije time da više godina nisu posetili doktora jer „im nije bio potreban“. A jedan od glavnih zadataka porodičnog lekara je sprečiti da bolest nastane – prevencija. Zabluda je da se kod doktora ide samo kada ste bolesni. Kategorija porodičnog doktora u stvari je školovanjem za specijalistu opšte medicine potpuno obrazovno pokrivena kod nas ali sistemski i praktično nažalost potpuno devalvirana, objasnila je za Stetoskop dr Biljana Petrevska.

Šta porodični lekari rade?

Porodični lekar će svoje znanje koristiti za dijagnostifikovanje i lečenje različitih medicinskih problema. Ako je medicinski problem izvan dometa porodičnog lekara, pacijenta će uputiti odgovarajućem specijalisti. Porodični lekar može raditi u domu zdravlja ili u privatnoj ordinaciji.

Porodični lekari takođe učestvuju u održavanju dobrog zdravlja svojih pacijenata. Ovo su pregledi koje pacijent posećuje iako je dobrog zdravlja. Za decu se ove posete sastoje od praćenja rasta i razvojnih prekretnica. Za odrasle osobe lekar će pregledati njihovu težinu kako bi se uverili da je ona na zdravom nivou i možda će vršiti rutinske godišnje testove – poput testova na holesterol, PAPA testove i očitavanja krvnog pritiska – na osnovu starosti osobe i drugih faktora. Pored toga, lekar će primeniti vakcine onima kojima su potrebne. Porodični lekar je obično prvi lekar koga će pacijent pozvati kada ima bolest ili zdravstveni problem. Neki porodični lekari čak mogu da nadgledaju trudnoću, pomoći ženi da rodi dete i da pruže medicinsku negu novorođenčeta.

– Kada govorimo o benefitima privatna praksa je u prednosti iz nekoliko razloga. Prvo za sada je tu lakše zakazati pregled koji vremenski nije ograničen na 10 ili 15 minuta što je kratko vreme za razgovor, pregled, procenu trenutnog zdravstvenog stanja i svih zdravstvenih rizika kod pacijenta. Privatno je porodični doktor u mogućnosti da odvoji za to potrebno vreme. Drugo, u današnje vreme postoji niz dijagnostičkih procedura koje porodični doktor može da izvrši a koje u sadašnjim domovima zdravlja on nije u mogućnosti da sprovede u kratkom roku. Govorim prvenstveno o ultrazvučnim pregledima različitih regija, rendgenskim snimanjima i određnim antropometrijskim merenjima. Ono za šta bi u državnim uslovima bilo potrebno neretko po 2 do 3 meseca u privatnim se završi za isto toliko dana, istakla je Petrevska.

Porodični lekari mogu da učestvuju u gotovo svim aspektima medicinske struke prilikom nege pacijenta ili porodice i upravo zbog toga što oni imaju celu sliku o istoriji pacijenta, njihova pomoć je dragocena. 

– Nažalost u državnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji pojam porodičnog doktora – lekara ne postoji. Radeći dugi niz godina sa pacijentima i ne retko lečeći po tri generacije jedne porodice izabrani lekar postaje i porodični. To zahteva da imate bar 20 godina radnog staža što je jako dug period.  Drugo generacije jedne porodice više nisu skoncentrisane na manjoj teritoriji, bar kada su veći gradovi u pitanju. To nije nerešiva situacija jer rad na terenu je sastavni deo posla porodičnog doktora. Što se tiče privatnih ordinacija prvenstveno je ograničavajući materijalni momenat. Time što privatna praksa nije u sistemu zdravstvene zaštite o trošku RFZO plaćanje onoga što bi trebalo biti osnovno pravo, pacijentima je i neprihvatljivo i skupo, zaključuje doktorka Petrevska.

Zašto je porodični lekar važan?

1. Porodični lekar prati životni ciklus pacijenta

Porodični lekar brine o zdravlju male dece, tinejdžera i osobama u njihovim dvadesetim godinama. Takođe, prati pacijenta u svojoj odrasloj fazi do penzije, pa i u 90-im godinama. Oni često rade sa istim pacijentima godinama ili čak decenijama. To je tipično za porodične lekare. Budući da porodični lekari leče široki raspon stanja, oni mogu biti lekari iz primarne nege u bilo kojem trenutku života. Dugoročno, to znači da možete izgraditi dugoročan odnos sa porodičnim lekarom – a izgraditi takav odnos je od neizmernog značaja.

2. Oni znaju istoriju pacijenta – i porodice pacijenta

Porodični lekar vas godinama prati, poznaje vašu medicinsku istoriju iznutra i spolja. To im pomaže da postave tačne dijagnoze, paze na crvene zastave u vezi sa lekovima i prate promene zdravlja tokom godina.

Ali porodica kod porodičnog lekara je takođe bitna. Gledanje više generacija porodice može pomoći lekaru da zabeleži tačnu, detaljnu porodičnu zdravstvenu istoriju.

Na primer, ako se zna da je pacijent imao rak u mladosti, kao i njegova majka, to je znak da treba posvetiti tome dužnu pažnju. Preporučiće genetsko savetovanje i ponuditi plan skrininga ne samo za pacijenta već i za ostale članove porodice u riziku.

Medicinska istorija samo je deo slike. Ponekad pomaže da znate šta se dešava i kod kuće. Na primer, kada se leči dete čiji je roditelj upravo izgubio posao, te informacije dolaze u obzir prilikom procene stresa i anksioznosti

3. Porodični lekar može da uradi više nego što mislite

Da, porodični lekari će pratiti pacijenta na redovnim kontrolnim sistematskim pregledima. Takođe možu pomoći da pacijent prati hronična stanja kao što su srčane bolestidijabetes i artritis. Oni mogu lečiti akutne situacije kao što su sinusna infekcija i povrede. Mogu vam pomoći tokom trudnoće. Oni takođe mogu izvesti manje hirurške zahvate, poput zamrzavanja bradavice ili dreniranja apscesa. Ovo je samo nekoliko primera, a lista je mnogo duža.

4. Pomaže pacijentu da pronađe odgovarajućeg specijalistu

Kada vam je potreban specijalista, porodični lekar će biti dragocen u pronalaženju odgovarajućeg lekara. Kada vam treba specijalista za srčane bolesti, rak ili neko drugo ozbiljno stanje, porodični lekar može da pomogne u pronalaženju nekoga ko odgovara specifičnim potrebama – i ličnosti pacijenta.

Primera: Kada porodični lekar ima pacijenta koga treba da pregleda kardiologa, a znam iz višegodišnjeg iskustva da pacijent preferira konzervativne tretmane, predložiće kardiologa koji će konzervativno pristupiti, a ne nekoga poznatog po agresivnom lečenju.

5. Porodični lekar može da poboljša život – i uštedeti novac pacijenta

Postoji dovoljno dokaza da češće korišćenje primarne nege štedi novacs.

Neki podaci kažu da dodavanje jednog lekara primarne nege (poput porodičnog lekara) na svakih 10.000 ljudi može smanjiti prijem u bolnicu za 5,5 procenata, posete hitnoj pomoći za 11 procenata i operativne intervencije za 11 procenata.

Ti brojevi su još impresivniji od uštede troškova.