DERMATOLOŠKA HIRURGIJA

Kliničkim i dermatoskopskim pregledom svih madeža na koži vrši se procena koji madeži imaju atipičan (displastičan) izgled i koje je potrebno ukloniti. Takvi se tipovi madeža uvek uklanjaju klasičnim hirurškim zahvatom sa šavom uz obaveznu patohistološku analizu uzorka odstranjenog tkiva. Taj postupak uklanjanja promene na koži u celini zove se ekscizija.

Isti princip dijagnostike i uklanjanja tumorskih promena imaju i neke druge pigmentne i nepigmentne promene na koži pod sumnjom da se radi o malignim (zloćudnim) promenama.

Svi hirurški zahvati izvode se u lokalnoj infiltracijskoj anesteziji lidokainom (anestetik koji se koristi i u stomatologiji), a uzorak se šalje na patohistološku analizu.

Česta je zabluda je da je hirurška intervencija provocirala nastanak ili “proširenje” potencijalnog tumora na koži: ona je metod u lečenju i neškodljiva za pacijenta.

Na isti način, hirurški se obavlja i biopsija promena na koži (uzimanje uzorka samo jednog dela promene radi histopatološke ili imunopatološke potvrde dijagnoze).

Sve dermatohirurške procedure traju kratko, a konci sa mesta intervencije uklanjaju se posle 7 do 14 dana.

Povezane objave: