24h Holter EKG – Kardiološki pregled

Ako imate znake ili simptome srčanog problema, kao što su nepravilan srčani rad (aritmija) ili neobjašnjiva nesvestica, doktor može da traži da se uradi standardni test – EKG (elektrokardiogram). Međutim, ponekad EKG ne otkrije bilo kakve nepravilnosti u srčanom ritmu, jer je kratko vreme snimanja. Ako vaši znaci i simptomi sugerišu da povremeno nepravilan srčani ritam može uzrokovati vaše simptome, doktor Vam može preporučiti da nosite Holter monitor jedan dan ili više – kontinuirano praćenje EKG-a – 24h Holter monitoring EKG-a.