Šta je endokrinologija

Endokrinologija je grana medicine koja proučava strukturu, funkciju i poremećaje žlezda sa unutrašnjim lučenjem – endokrinih žlezdi (endokrini sistem). Funkcija endokrinog sistema se ogleda u proizvodnji i lučenju hormona. Spada u specijalističku grupu interne medicine.

U ljudskom organizmu se stvara preko 50 različitih hormona a njihov uticaj se ogleda u regulaciji metabolizma, disanja, rasta i razvoja, reprodukcije, kretanja… Hormoni utiču na san, kontrolišu našu temperaturu ali i raspoloženje… Hormoni su neophodni za naš svakodnevni život.

Delovi našeg endokrinog sistema su međusobno povezani i isprepletani. Mali poremećaj u vrednostima jednog hormona može izazvati veliki poremećaj u stvranaju i funkciji drugog i obrnuto. Jedan hormon može imati efekte na različite organe ili pak na jedan organ može uticati više hormona. Zato je važno održavati ravnotežu u stvaranju hormona i regulisati eventulane poremećaje koji mogu nastati tokom života. Neravnoteža hormona je osnovni razlog za nastanak velikog broja poremećaja zdravstvenog stanja.