Pulmološki pregled

Specijalistički (subspecijalistički) pulmološki pregled u ordinaciji Vaša kuća zdravlja uključuje razgovor lekara specijaliste s pacijentom ( anamneza) o njegovim sadašnjim smetnjama i svim bolestima koje su predhodile u njegovom životu kao i bolestima u porodici, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i terapiju koju već uzima. Nakon toga lekar radi celokupni pregled ( status ), i takođe posebno detaljan pregled respiratornog sistema. Svakom pacijentu bi trebalo da se uradi spirometrija ( merenje plućnih volumena i protoka vazduha ).

Na osnovu razgovora i kliničkog pregleda pacijenta postavlja se dijagnoza i planiraju potrebne daljnje pretrage. Zaključno se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji, uz potrebnu edukaciju pacijenta o prirodi i karakteristikama bolesti, kao i edukaciji o načinu uzimanja terapije ako se primjenjuje putem inhalatora ili aerosola.

Medicina je nauka o neizvesnosti i umetnosti verovatnoće.

William Osler

U ordinaciji Vaša kuća zdravlja na Vidikovcu vršimo pulmološke preglede, alergološka testiranja, planira se dijagnostika, preporučuje se i sprovodi terapija, daju mišljenja iz područja pulmologije za bolesti kao što su astma, HOPB (hronična opstruktivna plućna bolest, hronični bronhitis i emfizem), respiracijske infekcije i tuberkuloza, upale pluća, dobroćudne i zloćudne tumore pluća, plućne maramice i sredogruđa, intersticijske i imunološke bolesti pluća (sarkoidoza, plućna fibroza), pneumokonioze i bolesti krvnih sudova pluća.

Povezani pregledi

  *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

  *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

  Priprema za ultrazvučni pregled štitaste žlezde

  Za ovaj ultrazvučni pregled nije potrebna priprema .

  Pulmologija - Naš tim

  vkz
  Doc dr. sc. med. Sanja Šarac
  Specijalista pneumoftiziologije, subspecijalista pulmologije
  vkz
  Prim. dr. med. Marko Mažibrada
  Specijalista pneumoftiziologije
  vkz
  Dr med. Tatjana Milošević
  Specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije