Pulmološki pregled

Specijalistički (subspecijalistički) pulmološki pregled u ordinaciji Vaša kuća zdravlja uključuje razgovor lekara specijaliste s pacijentom ( anamneza) o njegovim sadašnjim smetnjama i svim bolestima koje su predhodile u njegovom životu kao i bolestima u porodici, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i terapiju koju već uzima. Nakon toga lekar radi celokupni pregled ( status ), i takođe posebno detaljan pregled respiratornog sistema. Svakom pacijentu bi trebalo da se uradi spirometrija ( merenje plućnih volumena i protoka vazduha ).

Na osnovu razgovora i kliničkog pregleda pacijenta postavlja se dijagnoza i planiraju potrebne daljnje pretrage. Zaključno se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji, uz potrebnu edukaciju pacijenta o prirodi i karakteristikama bolesti, kao i edukaciji o načinu uzimanja terapije ako se primjenjuje putem inhalatora ili aerosola.

Medicina je nauka o neizvesnosti i umetnosti verovatnoće.

William Osler

U ordinaciji Vaša kuća zdravlja na Vidikovcu vršimo pulmološke preglede, alergološka testiranja, planira se dijagnostika, preporučuje se i sprovodi terapija, daju mišljenja iz područja pulmologije za bolesti kao što su astma, HOPB (hronična opstruktivna plućna bolest, hronični bronhitis i emfizem), respiracijske infekcije i tuberkuloza, upale pluća, dobroćudne i zloćudne tumore pluća, plućne maramice i sredogruđa, intersticijske i imunološke bolesti pluća (sarkoidoza, plućna fibroza), pneumokonioze i bolesti krvnih sudova pluća.

Povezani pregledi

    *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

    *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

    Priprema za ultrazvučni pregled štitaste žlezde

    Za ovaj ultrazvučni pregled nije potrebna priprema .