Rendgenski(Rtg) snimak urotrakta

  *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

  *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

  PREGLEDCENA – RSD
  Rendgen pluća3000
  Rendgen pluća u dva pravca3500
  Rendgen grudnog koša3000
  Rendgen grudnog koša + kosi snimak4000
  Rendgen abdomena – nativni3000
  Rendgen glave u dva pravca3500
  Rendgen sinusa3000
  Rendgen nosne kosti3500
  Rendgen vratnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen kičmenog stuba ( cele kičme) u dva pravca9500
  Rendgen urotrakta3000
  Rendgen karlice3000
  Rendgen kukova3000
  Rendgen trtične kosti3500
  Rendgen ramena3000
  Rendgen ključne kosti3000
  Rendgen lopatice3000
  Rendgen grudne kosti3000
  Rendgen nadlaktice u dva pravca3500
  Rendgen lakta u dva pravca3500
  Rendgen podlaktice u dva pravca3500
  Rendgen obe podlaktice u dva pravca5000
  Rendgen ručnog zgloba u dva pravca3500
  Rendgen oba ručna zgloba u dva pravca5000
  Rendgen šake u dva pravca3500
  Rendgen obe šake u dva pravca5000
  Rendgen natkolenice u dva pravca3500
  Rendgen potkolenice u dva pravca3500
  Rendgen obe potkolenice u dva pravca5000
  Rendgen kolena u dva pravca3500
  Rendgen oba kolena u dva pravca5000
  Rendgen skočnog zgloba u dva pravca3500
  Rendgen oba skočna zgloba u dva pravca5000
  Rendgen stopala u dva pravca3500
  Rendgen oba stopala u dva pravca5000
  Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka12500
  Priprema za rendgenski snimak urotrakta

  Za rendgenski snimak urotrakta nije potrebna priprema. Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

  Urotrakt je sistem mokraćnih organa a funkcija mu je izlučivanje štetnih I suvišnih materija iz organizma I to stvaranjem urina. Ovaj process se odvija najpre u bubrezima koji filtriraju krv I na taj način proizvode urin (mokraću).

  Muški i ženski urotrakt imaju neke zajedničke delove:

   

  • Bubrege
  • Mokraćovode - bubrežne kanale (ureter) koji transportuju urin od bubrega do mokraćne bešike
  • Mokraćnu bešiku (služi za "skladištenje" urina do trenutka njenog pražnjenja)
  • Mokraćnu cev (uretra) preko koje se urin izbacuje u spoljašnju sredinu

  Rendgenski, nativni snimak urotrakta predstavlja dijagnostičku metodu kojom se snimaju bubrezi i mokraćni putevi. Ovim snimkom se procenjuje izgled, stanje i funkcija ovih organa.

  Nativni snimak je snimanje bez kontrastnog sredstva. Ovo je jednostavna i brza metoda.

  Koji su najčešći razlozi za rendgensko snimanje urotrakta?

  RTG je pretraga kojom se pomoću rendgenskih zraka prikazuje urotrakt, s posebnim naglaskom na bubrege i izvodne bubrežne kanale. Najčešće se prikazuje zajedno s trbušnim organima tokom nativnog rendgenskog snimanja abdomena.

  Nativni Rtg urotrakta nam prikazuje položaj I veličinu bubrega, mokraćnih kanala I mokraćne bešike.

  Nativni Rtg urotrakta se koristi najčešće zbog:
  • Smetnji povezanih sa sistemom organa za varenje
  • Prikaza izgleda mokraćovoda i bubrega
  • Sumnje na bubrežne kamence

  Kako se izvodi nativni Rtg urotrakta?

  Rendgensko snimanje se sprovodi u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi rendgenski aparat.

  Pre rendgenskog snimanja pluća potrebno je osloboditi gornji deo tela garderobe i ukloniti sav nakit, pirsing ili drugu vrstu metalnih dodataka koji mogu uticati na kvalitet dobijenog snimka. Takođe, obavestite tehničara ukoliko imate neki hirurški materijal ili strano telo u regiji abdomena (pejsmejker, hirurške intervencije u trbuhu i sl.).

  Nativni rendgenski snimak urotrakta podrazumeva da pacijent leži na Rtg stolu a radiološki tehničar će pacijentu pomoći da zauzme adekvatan položaj.

  Da bi rendgenski snimak pluća bio adekvatan i prikazane strukture jasne na dobijenom snimku, neposredno pred snimak će Vam radiološki tehničar zatražiti da zadržite dah nekoliko sekundi. Tokom samog postupka snimanja nećete osećati nikakvu neprijatnost sem male nelagode koju izaziva hladna ploča na koju ste prislonjeni.

  Da li postoje rizici od rendgenskog snimanja pluća?

  Tokom svakog rendgenskog snimanja se emituje mala doza zračenja. Generalno, zračenje jeste štetno ali količina zračenja kojoj je pacijent izložen tokom ovog snimanja je minimalna i sama po sebi nema štetnog uticaja po zdravlje.

  Neke ćelije našeg organizma su osetljivije i na male doze zračenja. Tu spadaju i polne ćelije pa će, u cilju eliminisanja štetnih uticaja, radiološki tehničar genitalnu regiju, ukoliko je to moguće, zaštiti uz pomoć olovnog štitnika koji je nepropusan za zračenje koje emituje rendgenski aparat. Međutim, pošto se u istoj regiji nalazi i mokraćna bešika nekada ova zaštita nije moguća

  Važno je da treba povesti računa o učestalosti rendgenskog snimanja i raditi ih isključivo po preporuci doktora. Ukoliko nije neophodno, više rendgenskih snimaka tokom meseca i više puta godišnje treba izbegavati. Vaš lekar će uvek napraviti procenu rizika od izloženosti zračenju i ukoliko je potrebno uputiti Vas na druge vrste pregleda ukoliko je taj rizik prevelik.

  Ženama koje su trudne se ne preporučuje rendgensko snimanje sem ukoliko nije od životne koristi za pacijentkinju. Potrebno da je obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost za trudnoću.

  Priprema za nativno rendgensko snimanje urotrakta

  U našim crevima je prisutna manja ili veća količina gasova koji predstavljaju prepreku za pravilno i detaljno snimanje i tumačenje dobijenih rezultata. Iz tog razloga je potrebno da se učini adekvatna priprema pre ovog snimanja.

  Ujedno je važno da, ukoliko imate, ponesete i ranije učinjene snimke – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

  Trajanje procedure

  Rendgensko snimanje urotrakta uz obradu snimka traje oko 15-20 minuta (ne uključuje vreme koje je potrebno za očitavanje snimka koje vrši doktor specijalista radiologije).

  Priprema za rendgensko snimanje urotrakta

  Za rendgensko snimanje urotrakta nije potrebna posebna priprema.

  Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.