Rendgenski(Rtg) snimak sinusa (paranazalnih šupljina)

  *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

  *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

  PREGLEDCENA – RSD
  Rendgen pluća3000
  Rendgen pluća u dva pravca3500
  Rendgen grudnog koša3000
  Rendgen grudnog koša + kosi snimak4000
  Rendgen abdomena – nativni3000
  Rendgen glave u dva pravca3500
  Rendgen sinusa3000
  Rendgen nosne kosti3500
  Rendgen vratnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca3500
  Rendgen kičmenog stuba ( cele kičme) u dva pravca9500
  Rendgen urotrakta3000
  Rendgen karlice3000
  Rendgen kukova3000
  Rendgen trtične kosti3500
  Rendgen ramena3000
  Rendgen ključne kosti3000
  Rendgen lopatice3000
  Rendgen grudne kosti3000
  Rendgen nadlaktice u dva pravca3500
  Rendgen lakta u dva pravca3500
  Rendgen podlaktice u dva pravca3500
  Rendgen obe podlaktice u dva pravca5000
  Rendgen ručnog zgloba u dva pravca3500
  Rendgen oba ručna zgloba u dva pravca5000
  Rendgen šake u dva pravca3500
  Rendgen obe šake u dva pravca5000
  Rendgen natkolenice u dva pravca3500
  Rendgen potkolenice u dva pravca3500
  Rendgen obe potkolenice u dva pravca5000
  Rendgen kolena u dva pravca3500
  Rendgen oba kolena u dva pravca5000
  Rendgen skočnog zgloba u dva pravca3500
  Rendgen oba skočna zgloba u dva pravca5000
  Rendgen stopala u dva pravca3500
  Rendgen oba stopala u dva pravca5000
  Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka12500
  Priprema za rendgensko snimanje sinusa

  Za rendgen sinusa nije potrebna priprema. Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

  Paranazalne šupljine (sinusi) su vazdušni (pneumatski) prostori u nekim kostima lica. Njihova unutrašnjost je obložena sluznicom koja je vrlo slična sluznici nosnih šupljina ali je siromašnija sa žlezdanom komponentom. Kosti u kojima su smešteni sinusi se nalaze u blizini nosa i oni su, preko otvora, povezani sa nosnim šupljinama. Danas u medicini preovladava mišljenje da su nosni hodnici i sinusi jedan organ.

  Paranazalne šupljine (sinusi) su parne tvorevine – od svakog postoji levi i desni sinus. Delimo ih na prednje – frontalne (čeone, smeštene iznad obrva) i maksilarne (vilične, smeštene u regiji obraza) sinuse i zadnje – etmmoidalne (položene u kostima iza nosnog grebena i između očiju) i sfenoidalne (položena u zadnjoj regiji nosa iza etmoidalnih sinusa). Znači, ukupno ih je osam, četiri leva i četiri desna sinusa.

  Vazduh ulazi u sinuse preko otvora sa kojima oni komuniciraju sa nosnim šupljinama. Ujedno, kroz te otvore se eliminiše sekret koji se stvara u sinusima. Ukoliko se iz bilo kog razloga blokiraju ovi otvori (npr. otok sluznice nosa i pojačan sekret…) niti vazduh može da ulazi u sinuse niti sekret iz sinusa može da se eliminiše prema nosnim šupljinama. Tako nastaje upala sinusa

  Uloga sinusa je i danas dosta nejasna.  Kroz decenije su postavljane različite teorije o njihovoj ulozi ali su sve i u današnje vreme nepotkrepljene odgovarajućim dokazima pa se više spominju u istorijskom nego u naučnom smislu. Neke od njih sa da imaju svoju zaštitnu ulogu u odbrani organizma, da imaju ulogu u prečišćavanju i zagrevanju vazduha kao i u stvaranju glasa odnosno u njegovoj rezonanciji

  Koji su najčešći razlozi za rendgensko snimanje sinusa?

  • Bol u predelu čela i očiju
  • Bol u predelu nosa i sinusa
  • Glavobolja s temperaturom
  • Sumnja na upalu sinusa
  • Dugotrajno curenje iz nosa
  • Dugotrajan kašalj sa osjećajem slivanja sekreta niz grlo itd
  • Pregled bi trebalo obavezno raditi pre odlaska pacijenta u hiperbaričnu komoru.

  Kako se izvodi rendgensko snimanje sinusa?

  Pre rendgenskog snimanja sinusa potrebno je skinuti sav nakit, pirsing ili drugu vrstu metalnih dodataka koji mogu uticati na kvalitet dobijenog snimka.

  Rendgensko snimanje se izvodi u stojećem ili ležećem stavu pacijenta. Pacijent je s široko otvorenim ustima primaknut vrhom nosa i vrhom brade uz ploču za snimanje. Snima se u jednom pravcu i jednoj ekspoziciji.

  Tokom snimanja je obavezno nošenje zaštitnog mantila kod pacijenata.

  Da li postoje rizici od rendgenskog snimanja sinusa?

  Tokom rendgenskog snimanja sinusa se emituje mala doza zračenja zbog kojeg pacijent ne treba da brine. Količina zračenja pri ovom snimanju je mala, čak manja od izloženosti prirodnim izvorima zračenja koji nas okružuju u svakodnevnom životu.

  Ipak treba povesti računa o učestalosti rendgenskog snimanja i raditi ih isključivo po preporuci doktora. Ukoliko nije neophodno, više rendgenskih snimaka tokom meseca i više puta godišnje treba izbegavati. Vaš lekar će uvek napraviti procenu rizika od izloženosti zračenju i ukoliko je potrebno uputiti Vas na druge vrste pregleda ukoliko je taj rizik prevelik.

  Ženama koje su trudne se ne preporučuje rendgensko snimanje sem ukoliko nije od životne koristi za pacijentkinju. Potrebno da je obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost za trudnoću.

  Priprema za rendgensko snimanje sinusa

  Za ovu vrstu rendgenskog snimanja nije potrebna priprema. Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

  Trajanje procedure

  Rendgensko snimanje sinusa uz obradu snimka traje oko 15-20 minuta (ne uključuje vreme koje je potrebno za očitavanje snimka koje vrši doktor specijalista radiologije).

  Priprema za rendgensko snimanje sinusa

  Za rendgensko snimanje sinusa nije potrebna posebna priprema.

  Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.