Rendgenski snimak kostiju, zglobova i kičme

Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičmenog stuba (kičme) nam omogućava da na učinjenom snimku uočimo promene na kostima i zglobovima u našem telu koje mogu biti posledica povreda i/ili preloma, degenarativnih bolesti kao i specifičnih bolesti koje mogu zahvatiti koštane strukture (reumatoidni artritis, metastaze malignih bolesti poreklom sa drugih organa, osteoporoza, multipli mijelom, osteomijelitis itd.)

 

Koji su najčešći razlozi za rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme?

 1. Povreda nekog dela tela kada se sumnja na prelom kosti i/ili iščašenje zgloba
 2. Različiti deformiteti zglobova – urođeni i stečeni (npr. promene na prstima šaka, „čukalj“ itd)
 3. Otok u regiji zgloba
 4. Izrasline vezane za kost ili regiju zgloba
 5. Bol u različitim delovima tela (npr. kičma, kolena, kukovi)
 6. Sumnja na postojanje infekcije kostiju ili postojanja zapaljenja u zglobu
 7. Sumnja na prisustvo stranog tela oko kostiju ili u kostima – npr. nakon povreda
 8. Praćenje nakon operacija ili drugih hirurških intervencija na kostima i zglobovima

 

Kako se izvodi rendgensko snimanje kostiju i zglobova?

Rendgensko snimanje se sprovodi u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi rendgenski aparat.

Pre samog rendgenskog snimanja potrebno je zauzeti odgovarajući položaj da bi se na adekvatan način snimila regija kosti ili zgloba. U tome će Vam pomoći radiološki tehničar. Nakon toga se uključuje rendgen aparat. Potrebno da se ne pomerate iz položaja u koji Vas je namestio tehničar da bi se dobio adekvatan i jasan snimak.

Za snimak kostiju i nekih zglobova a svakako za snimak kičmenog stuba (sve regije) potrebno je napraviti snimak iz najmanje dva pravca. To znači da će Vas tehničar pomeriti u drugi položaj nakon učinjenog prvog snimka, a zatim ponoviti snimanje u tom drugom položaju.

Ukoliko ste ranije imali neku povredu ili operativni zahvat u kostima i/ili zglobovima koji se snimaju, potrebno je da o tome obavestite radiološkog tehničara. Takođe, potrebno je da sa ispitivane regije skinete nakit.

Tokom samog postupka snimanja nećete osećati nikakvu neprijatnost.

Image

Rendgenski snimak cele kičme

9500 rsd
 • Rendgenski snimak
 • Opis rendgenskog snimka
Paket
Image

Rendgenski snimak torokalni u dva pravca

3500 rsd
 • Rendgenski snimak
 • Opis rendgenskog snimka
Paket
Image

Rendgenski snimak lumbalni u dva pravca

3500 rsd
 • Rendgenski snimak
 • Opis rendgenskog snimka
Paket

Priprema za rendgensko snimanje kostiju i zglobova

Za rendgensko snimanje kostiju i zglobova nije potrebna posebna priprema.

Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

 

Kako se izvodi rendgensko snimanje kičmenog stuba?

Rendgensko snimanje se sprovodi u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi rendgenski aparat.

Pre samog rendgenskog snimanja potrebno je zauzeti odgovarajući položaj da bi se na adekvatan način snimila regija kičmenog stuba. U tome će Vam pomoći radiološki tehničar. Nakon toga se uključuje rendgen aparat. Potrebno da se ne pomerate iz položaja u koji Vas je namestio tehničar da bi se dobio adekvatan i jasan snimak. Radiološki tehničar može tražiti od Vas da tokom snimanja zaustavite disanje na par sekundi.

Kičmeni stub se deli na svoje tri regije:

– Vratna ili cervikalna regija

– Grudna ili torakalana regija i

– Leđna ili lumbosakralna regija

Rendgensko snimanje kičmenog stuba se sprovodi odvojeno po regijama.

Rendgensko snimanje svake regije kičmenog stuba se uvek vrši u dve projekcije – u dva pravca. Za vratnu i grudnu regiju to su prednje-zadnja i profilna projekcija a za leđnu regiju zadnje-prednja i profilna projekcija. To znači da će Vas tehničar pomeriti u drugi položaj nakon učinjenog prvog snimka, a zatim ponoviti snimanje u tom drugom položaju. Nekada je potrebno napraviti dodatne snimke u drugim položajima što zavisi od razloga snimanja i potrebe za dodatnim pojašnjenjima očitanih snimaka.

Ukoliko ste ranije imali neku povredu ili operativni zahvat u regiji kičmenog stuba koja se snima, potrebno je da o tome obavestite radiološkog tehničara. Takođe, potrebno je da sa ispitivane regije skinete nakit i sve metalne predmete.

Tokom samog postupka snimanja nećete osećati nikakvu neprijatnost.

 

Priprema za rendgensko snimanje kičmenog stuba

Za rendgensko snimanje vratne (cervikalne) regije kičmenog stuba nije potrebna priprema.

Za rendgensko snimanje grudne i leđne regije kičmenog stuba preporučuje se da se – naročito kod gojaznih pacijenata – jedan do dva dana pre snimanja uzme preparat za izbacivanje gasova iz creva. ( ***OVDE UBACITI LINK ZA PRIPREMU ?? ) To je potrebno jer vazduh u crevima može da ometa dobijanje jasne slike pršljenova kičmenog stuba. Naravno, u hitnim stanjima, priprema nije potrebna

Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.

 

Da li postoje rizici od rendgenskog snimanja kostiju, zglobova i kičme?

Tokom rendgenskog snimanja se emituje mala doza zračenja. Međutim, nemojte se zbog toga brinuti. Količina zračenja pri ovom snimanju je mala.

Ipak treba povesti računa o učestalosti rendgenskog snimanja i raditi ih isključivo po preporuci doktora. Ukoliko nije neophodno, više rendgenskih snimaka tokom meseca i više puta godišnje treba izbegavati. Vaš lekar će uvek napraviti procenu rizika od izloženosti zračenju i ukoliko je potrebno uputiti Vas na druge vrste pregleda ukoliko je taj rizik prevelik. Ipak, sva ispitivanja pokazuju da je korist od snimanja, kada za to postoji opravdan razlog, veća od rizika.

Ženama koje su trudne se ne preporučuje rendgensko snimanje sem ukoliko nije od životne koristi za pacijentkinju. Potrebno da je obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost za trudnoću.

 

Trajanje procedure

Rendgensko snimanje koštanozglobnog sistema uz obradu snimka traje oko 15-30 minuta (ne uključuje vreme koje je potrebno za očitavanje snimka koje vrši doktor specijalista radiologije)

  *Kliknuti na ikonicu za prikaz kalendara

  *Potvrđujem da sam upoznat/a da će Poliklinika Vaša Kuća Zdravlja koristiti moje lične podatke isključivo u svrhu obrade ovog upita(zakazivanje pregleda) i da sam pročitao obaveštenje o njihovom korišćenju ličnih podataka, koje se nalazi na stranici Politika privatnosti.

  Priprema za rendgensko snimanje kostiju i zglobova

  Za rendgensko snimanje kostiju i zglobova nije potrebna posebna priprema.

  Važno je da ponesete ranije učinjene snimke ukoliko ih imate – radi poređenja nalaza i adekvatne preporuke za eventualne dopunske procedure i/ili savete o lečenju.