Pulmološki pregled

Pulmološki pregled

 

Specijalistički (subspecijalistički) pulmološki pregled u ordinaciji Vaša kuća zdravlja uključuje razgovor lekara specijaliste s pacijentom ( anamneza) o njegovim sadašnjim smetnjama i svim bolestima koje su predhodile u njegovom životu kao i bolestima u porodici, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i terapiju koju već uzima. Nakon toga lekar radi celokupni pregled ( status ), i takođe posebno detaljan pregled respiratornog sistema. Svakom pacijentu bi trebalo da se uradi spirometrija ( merenje plućnih volumena i protoka vazduha ).

Na osnovu razgovora i kliničkog pregleda pacijenta postavlja se dijagnoza i planiraju potrebne daljnje pretrage. Zaključno se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji, uz potrebnu edukaciju pacijenta o naravi i karakteristikama bolesti, kao i edukaciji o načinu uzimanja terapije ako se primjenjuje putem inhalatora ili aerosola.

Medicina je nauka o neizvesnosti i umetnosti verovatnoće.

William Osler

U ordinaciji Vaša kuća zdravlja na Vidikovcu vršimo pulmološke preglede, alergološka testiranja, planira dijagnostika, preporučuje se i sprovodi terapija, daju ekspertna mišljenja iz područja pulmologije za bolesti kao što su astma, KOPB (hronična opstruktivna plućna bolest, kronični bronhitis i emfizem), respiracijske infekcije i tuberkuloza, upale pluća, dobroćudne i zloćudne tumore pluća, poplućnice i sredogruđa, intersticijske i imunološke bolesti pluća (sarkoidoza, plućna fibroza), pneumokonioze te bolesti plućne vaskulature.

Zakažite pregled

© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja