Prim.dr Marko Mažibrada

Pneumoftiziolog

Rođen 3. septembra 1959. u Kninu.

U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju, na  Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1984. godine.

 Obavezni pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru Knin, a stručni ispit  položio 1996. pred komisijom MC Šibenik.

Po završetku lekarskog staža zaposlio se u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i dojenčadi MC Knin, gde je radio do 1990. godine kada mu je odobrena specijalizacija iz pneumoftiziologije.

Specijalistički staž obavljao je u Opštoj oblasnoj bolnici „Sveti Sava“ Knin, na Institutu za plućne bolesti i TBC Sremska Kamenica i Klinici za pulmologiju VMA.

Specijalistički ispit položio je pred komisijom Medicinskog fakulteta Novi Sad 29. juna 1995. godine

Od 1. septembra 1995. do 31. marta 1996. Zaposlen je  u Zdravstvenom centru Majdanpek

od 1. aprila 1996. do 30. septembra 1999. u Domu zdravlja „Darinka Radović“ Topola-Oplenac. Od 1. oktobra 1999. do danas zaposlen je u Gradskom zavodu za plućne bolesti i TB Beograd gde je do sada imao sledeća zaduženja i funkcije: načelnik odelenja, predsednik Stručnog saveta, član Upravnog odbora iz redova zaposlenih i član komisije za unapređenje kvalitete rada. Član je Srpskog lekarskog društva u kome je od 2009.do 2015.godine godine obavljao funkciju člana predsedništva pneumoftiziološke sekcije, od 2011.do 2015. bio je delegat u skupštini SLD-a ispred matične sekcije.

Član je Udruženja pulmologa Srbije i Evropskog respiratornog udruženja.

Kontinuirano  se stručno usavršava preko aktivnog i pasivnog učešća na domaćim i inostranim kongresima i simpozijumima, aktivno učestvuje na stručnim sastancima u okviru matične ustanove i SLD-a koji su akreditovani od strane kompetentnih akreditacionih tela KME.

U domaćim i međunarodnim zbornicima radova i stručnim časopisima objavio je do sada 26 stručnih radova kao prvi i 5 radova kao koautor. Ministar zdravlja RS dodelio mu je 28.I 2016. naziv primarijus.

Govori engleski jezik, oženjen i otac  dve kćerke.

Poliklinika Vaša kuća zdravlja

MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU...

Najveći uspeh za lekara i najbolje stanje za pacijenta je sprečavanje nastanka bolesti. Zbog toga smo u našoj i Vašoj kući zdravlja stavili akcenat na prevenciju poremećaja zdravlja!

Pružamo usluge inicijalnih i kontrolnih pregleda i davanje terapije u sklopu ordinacije i u kućnim uslovima. U Vašoj kući zdravlja možete obaviti preglede lekara opšte medicine, kao i kardiološki pregled, pregled urologa, dermatološki pregled, pregled reumatologa, endokrinološki i pulmološki pregled, pregled pedijatra, pregled interniste kao i ultrazvučne preglede.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak07 - 20h

Subota i Nedelja08 - 14h

Hitni pregledi+381 65 234 21 22


© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja