Ass.dr Marijana Petrović

Specijalista interne medicine - nefrolog

Opšti podaci

Rođena 27.11.1974.

Obrazovanje

2012.Izabrana u zvanje asistenta za naučnu oblast internih medicina, uža oblast nefrologije, VMA, Univerzitet odbrane u Beogradu

školske 2010/11. godine upisala Akademske doktorske studije iz kliničke i eksperimentalne interne medicine - nefrologija, na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

2001 - 2005.Specijalizacija iz interne medicine u Vojnomedicinskoj akademiji

2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kretanje u službi

2005 - 2016. Lekar specijalista Odeljenja za kliničku nefrologiju i Odeljenja za hemodijalizu, Klinike za nefrologiju i Centra za transplantaciju solidnih organa VMA Član tima za kadaveričnu transplantaciju bubrega VMA

Stipendije i nagrade

2015. nagrade Ministarstva odbrane Republike Srbije i VMA za zalaganje i pokazane rezultate u radu

2012. nagrada Vojnomedicinske akademije za zalaganje i pokazane rezultate u radu

Usavršavanja

2015. Škola hemodijalize u Leskovcu

2012. Škola nefrologije u Budimpešti

2008. Sipmozijum u Minhenu: Savremena imunosupresivna terapija u transplantaciji bubrega

2006. Škola peritoneumske dijalize, Beograd

2004. i 2008. Škola transplantacije bubrega, Beograd

2005 - 2014. Učesnik više domaćih simpoziona i škola iz oblasti peritoneumske dijalize, hemodijalize, transplantacije bubrega i kliničke nefrologije

Članstva

Nefrološka sekcija Srpskog lekarskog društva

Udruženje nefrologa Srbije

Evropsko udruženje nefrologa (ERA-EDTA)

Udruženje za transplantaciju organa Srbije

Stručni radovi i knjige

Autor i koautor oko 20 stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima

Poliklinika Vaša kuća zdravlja

MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU...

Najveći uspeh za lekara i najbolje stanje za pacijenta je sprečavanje nastanka bolesti. Zbog toga smo u našoj i Vašoj kući zdravlja stavili akcenat na prevenciju poremećaja zdravlja!

Pružamo usluge inicijalnih i kontrolnih pregleda i davanje terapije u sklopu ordinacije i u kućnim uslovima. U Vašoj kući zdravlja možete obaviti preglede lekara opšte medicine, kao i kardiološki pregled, pregled urologa, dermatološki pregled, pregled reumatologa, endokrinološki i pulmološki pregled, pregled pedijatra, pregled interniste kao i ultrazvučne preglede.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak07 - 20h

Subota i Nedelja08 - 14h

Hitni pregledi+381 65 234 21 22


© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja