Dr. Igor Despotović

RADNO ISKUSTVO:

Položen stručni ispit za Doktora medicine 30.10.2006.g. u Beogradu. Rad u poliklinici ,,Intermedik” u Banjaluci na poslovima i radnim zadacima Doktora medicine.Položen specijalistički ispit sa odličnom ocenom dana 29.01.2013.g.

Volontiranje

Rad u DZ Rakovica u Beogradu na poslovima specijaliste interne medicine. Rad u “Bel Medic”-u na poslovima specijaliste interne medicine.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE:

Bio učenik XIII beogradske gimnazije, maturirao 1996.g. . Završen Medicinski fakultet u Beogradu dana 28.02.2006. i stečeno zvanje Doktora medicine.

Završena specijalizacija i položen specijalistički ispit iz interne medicine sa ocenom 5 (odlican) na Medicinskom fakultetu u Beogradu dana 29.01.2013.

Upisan na subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, nastavna baza "IKVB Dedinje" pod mentorstvom načelnika invazivne kardiološke dijagnostike Prof. dr Radeta Babića.

Poliklinika Vaša kuća zdravlja

MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU...

Najveći uspeh za lekara i najbolje stanje za pacijenta je sprečavanje nastanka bolesti. Zbog toga smo u našoj i Vašoj kući zdravlja stavili akcenat na prevenciju poremećaja zdravlja!

Pružamo usluge inicijalnih i kontrolnih pregleda i davanje terapije u sklopu ordinacije i u kućnim uslovima. U Vašoj kući zdravlja možete obaviti preglede lekara opšte medicine, kao i kardiološki pregled, pregled urologa, dermatološki pregled, pregled reumatologa, endokrinološki i pulmološki pregled, pregled pedijatra, pregled interniste kao i ultrazvučne preglede.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak07 - 20h

Subota i Nedelja08 - 14h

Hitni pregledi+381 65 234 21 22


© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja