Prim.dr Velibor Milanović

specijalista pedijatrije subspecijalista pulmologije

Rođen 1967.g. u Novom Pazaru  gde je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu  1993g.sa prosečnom ocenom 9,48.

Obavezan lekarski staž obavio kao  stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Radio je na Institutu  za  zdravstvenu  zaštitu majke  i  deteta  RS gde je 2000.položio specijalistički  ispit  iz  pedijatrije sa odličnom ocenom.

Od septembra 2000g. zaposlen  u Bolnici  za  dečje  plućne  bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović” trenutno   kao načelnik Odeljenja dečje pulmologije I.  Odbranio je  rad  uže  specijalizacije  sa      odličnim uspehom. Odlukom  Ministarstva zdravlja  RS 2009.g. mu je  dodeljeno   zvanje  Primarijusa.

Autor  je  i  koautor  više desetina  radova  iz  oblasti pedijatrije,infektivnih  bolesti  i  pulmologije .

Učestvovao  na  brojnim domaćim  i  međunarodnim  kongresima. Predavač i  učesnik na  kursevima kontinuirane  medicinske  edukacije.Autor  više  desetina  članaka  popularne  medicine u mnogim  časopisima i  revijama. U knjizi “Vademekum ambulantne pedijatrije” autor  je  četiri poglavlja. Učestvovao u više kliničkih  studija.

Član  je   Pedijatrijske  sekcije  SLD i Lekarske  komore  Srbije.

Oblast  posebnog  interesovanja: astma,respiratorne infekcije i  alergije , .

Poliklinika Vaša kuća zdravlja

MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU...

Najveći uspeh za lekara i najbolje stanje za pacijenta je sprečavanje nastanka bolesti. Zbog toga smo u našoj i Vašoj kući zdravlja stavili akcenat na prevenciju poremećaja zdravlja!

Pružamo usluge inicijalnih i kontrolnih pregleda i davanje terapije u sklopu ordinacije i u kućnim uslovima. U Vašoj kući zdravlja možete obaviti preglede lekara opšte medicine, kao i kardiološki pregled, pregled urologa, dermatološki pregled, pregled reumatologa, endokrinološki i pulmološki pregled, pregled pedijatra, pregled interniste kao i ultrazvučne preglede.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak07 - 20h

Subota i Nedelja08 - 14h

Hitni pregledi+381 65 234 21 22


© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja