Podrška

Postoje velike individualne razlike u načinu na koji ljudi prevladavaju i prevazilaze globalnu krizu izazvanu COVID-19 pandemijom.Upravo zbog toga je važna pažljiva individualna procena i kreiranje individualne podrške u skladu sa tim.Prolazna stanja beznadežnosti, bespomoćnosti, nemoći, straha, zabrinutosti, povremene nesanice nisu isto što i reaktivna depresivna stanja ili ozbiljnija depresija. Povremeno osećanje straha za sopstveno zdravlje,zdravlje bliskih ljudi, briga za egzistenciju i budućnost nije isto što i konstantna preplavljenost strahovima koji su praćeni katastrofiziranjem (pojačavanje unutrašnje reakcije straha do katastrofe, nepodnošenja,netolerisanja diskonfora, samoobezvredjivanja, obezvredjivanja drugih, sveta i života u celini).Iz navedenih razloga pažljiva procena mentalnog zdravlja je važan prvi korak u uspostavljanju odnosa poverenja i planiranju dalje intervencije.