Opšta praksa

Opšta praksa

Lekar sa kojim bi svaki pacijent trebao imati prvi kontakt jeste lekar opšte medicine, bilo da je reč o čoveku koji samo želi da proveri svoje zdravstveno stanje ili već ima izvesne tegobe i poremećaje zdravlja.

Sprečavanje nastanka bolesti je želja svakog čoveka i san svakog lekara. Zbog toga u našoj ordinaciji poseban akcenat stavljamo na preventivne aktivnosti. Od sistematskih pregleda, skrining programa za rano otkrivanje bolesti (dijabetesa, maligniteta, oboljenja štitaste žlezde, kardiovaskularnih oboljenja) pa do preventivnih pregleda adaptiranih specifičnim potrebama pojedinca.

Savremena medicina jeste jedna izuzetno obimna oblast nauke sa tendencijom daljeg grananja na nove specijalnosti i uže subspecijalnosti. Svi ti lekari učestvuju u lečenju pacijenta, ali veoma često sa oskudnim uvidom u ukupno psihofizičko stanje. Polazeći od osnovne ideje da lečimo čoveka, a ne određeno oboljenje, trudimo se da individualnim pristupom svakom pacijentu odredimo prioritetne dijagnostičke procedure, obezbedimo brzo utvđivanje poremećaja zdravlja i preporučimo optimalne terapijske opcije uvažavajući razne aspekte specifičnosti svakog čoveka.

Mi se ne brinemo samo o zdravlju naših pacijenata, već se trudimo da utičemo na kvalitet njihovih života.

Ordinacija Vaša kuća zdravlja

U ordinaciji Vaša kuća zdravlja na Vidikovcu, lekar opšte prakse obaviće prvi i kontrolni pregled, preventivni pregled dece, odraslih i starijih osoba, savetovanje, upućivanje na laboratorijske pretrage itd. Lekar opšte prakse izdaje recepte i ostala dokumenta kojim se ostvaruju razna prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Zavisno o medicinskoj indikaciji, upućuje na pregled kod specijaliste ili zbrinjava pacijenta u kućnoj poseti.


© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja