Opšta praksa

Opšta praksa

 

Lekar kome svaki pacijent prvo treba da se javi je njegov lekar opšte medicine - porodični lekar - bilo da se radi o proveri opšteg zdravstvenog stanja ili da već postoje određene tegobe ili poremećaji zdravlja.

Uloga porodičnog lekara je veoma značajna i specifična jer je on osoba koja ima uvid u zdravstveno stanje pacijenta i cele porodice. Upoznat je sa faktorima rizika i predispozicijama za oboljevanje od određenih bolesti - nasledni faktori, pušenje, stres, gojaznost, fizička aktivnost... Porodični lekari rešavaju preko 70% zdravstvenih problema uz laboratorijske analize, ultrazvučne preglede i druge dopunske dijagnostičke procedure.

Savremena medicina je izuzetno obimna oblast sa sve većim širenjem i grananjem na brojne specijalnosti i uže subspecijalnosti. Po potrebi, svi ti lekari učestvuju u lečenju pacijenta ali veoma često sa oskudnim uvidom u njegovo ukupno psihofizičko stanje.Polazeći od osnovne ideje da lečimo čoveka a ne bolest,  mi Vaši lekari opšte medicine u Vašoj kući zdravlja individualno pristupamo svakom pacijentu. Naše znanje, iskustvo i  vreme koje maksimalno posvećujemo svakom pacijentu vodi nas zajedno da adekvatnih dijagnostičkih procedura i brzom utvrđivanju eventualnih poremećaja zdravlja kao i naravno preporuci optimalnih terapijskih rešenja.

 

 

Mi se ne brinemo samo o zdravlju naših pacijenata, već se trudimo da utičemo na kvalitet njihovih života.

Vaša kuća zdravlja

 

Zakažite pregled

© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja