POST COVID – POSTAKUTNI I HRONIČNI (DUGOTRAJNI)

Kao da nije bilo dosta, a i previše, priče o COVID 19 infekciji.

Dočekali smo pojavu vakcina sa nadom da će njihov efekat biti dovoljan za sve nastale promene (mutacije) u strukturi virusa SARS CoV 2.

Nekako smo prihvatili raznolikost simptoma u bolesti koja je čovečanstvu pokazala koliko smo ranjivi

…ali nije dovoljno. Postalo je svima jasno da ne postoji samo COVID već i nova forma bolesti – POST COVID – dugotrajni COVID.