Kako da se zaštitite od infekcije novim korona virusom?

Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom ili čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.

 Kada treba prati ruke?

PRE

  • neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane
  • dodirivanja usta, nosa ili očiju
  • kontakta sa bolesnikom

 

POSLE

  • brisanja nosa, kašljanja ili kijanja
  • upotrebe toaleta
  • kontakta sa životinjama
  • rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija
  • vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta koji su u dodiru sa velikim brojem ljudi
  • kontakta sa bolesnikom

 Koliko dugo treba prati ruke? Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.

 Kada kašljete ili kijate: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Bacite odmah maramicu u zatvorenu kantu za smeće i operite ruke na gore opisan način.

Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijate ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.

 Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

 Držite se na odstojanju: održavajte udaljenost od 1–2 metra između sebe i obolele osobe.

Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.