Prim dr. med. Velibor Milanović

o lekaru:

Rođen 1967.g. u Novom Pazaru  gde je završio osnovnu i srednju školu. 
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu  1993g.sa prosečnom ocenom 9,48. 
Obavezan lekarski staž obavio kao  stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu.  
Od septembra 2000g. zaposlen  u Bolnici  za  dečje  plućne  bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović  trenutno   kao načelnik Odeljenja dečje pulmologije I.  Odbranio je  rad  uže  specijalizacije  sa      
odličnim uspehom. Odlukom  Ministarstva zdravlja  RS 2009.g. mu je  dodeljeno   zvanje  Primarijusa.  Autor  je  i  koautor  više desetina  radova  iz  oblasti pedijatrije,infektivnih  bolesti  i  pulmologije . 
estvovao  na  brojnim domaćim  i  međunarodnim  kongresimaPredavač i  učesnik na  kursevima kontinuirane  medicinske  edukacije.Autor  više  desetina  članaka  popularne  medicine u mnogim  časopisima i  revijama. knjizi “Vademekum ambulantne pedijatrije” autor  je  četiri poglavlja. 
Učestvovao u više kliničkih  studija. Član  je   Pedijatrijske  sekcije  SLD i Lekarske  komore  Srbije. 
Oblast  posebnog  interesovanja:
  •  astma,
  • respiratorne infekcije
  • alergije