Dr. Med. Saša Kiković                          

o lekaru:

Dr Saša Kiković je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije. Svoje profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama. Dr Kiković poseduje široko iskustvo u radu sa pacijentima, a i sam je angažovan u velikom broju društava i udruženja. Redovni je učesnik kongresa i simpozijuma u oblasti endokrinologije. Autor je i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti. Dr Saša Kiković trenutno radi u Beogradu. Usvakodnevnom radu dr Kiković obavlja:

  • lečenje dijabetesa,
  • lečenje oboljenja štitne žlezde i ultrazvuk štitne žlezde,
  • lečenje oboljenja tiroidne žlezde.

Obrazovanje:

Godinu Stepen Institut
1994 Osnovne studije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2004 Specijalizacija Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2011 Subspecijalizacija iz endokrinoilogije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

Godinu Odeljenje Položaj Bolnica
1994-1997 Lekar DZ Sjenica
1997-2000 Načelnik GA Raška
2005 II endokrinološko odeljenje Načelnik VMA
2006 Funkcijska endokrinološka dijagnostika Načelnik VMA

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo-endokrinološka sekc

Član.