Dr. Med. Ivica Đurić

o lekaru:

Rođen je 1977. godine . u Leskovcu. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu. Trenutno zaposlen kao Lekar 2. odeljenje Klinike za kardiologiju - odsek za aritmologiju i elektrofiziologiju srca. Član je brojnih domaćih i inostranih udruženja. Učestvovao je u objavljivanju više naučnih radova i studija. Za rad u Poliklinici Vaša kuća zdravlja sam se odlučio zbog stave ljudi koji je vode. Imaju otvoren i pristupačan stav prema saradnicima. Fleksibilnost ljudi na čelu Poliklinike omogućava nama kao konsultantima da uklopimo brojne obaveze i da svi budemo u službi zdravlja naših pacijenata. Kao što i ime kaže osećamo se kao kod kuće.