Dr. Med. Galina Joković

o lekaru:

Dr med. Galina Joković je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.