Dr. Med. Marko Vuleta

o lekaru:

Dr med. Dragan Drobnjak je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.