Naučni saradnik Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović

vkz

Naučni saradnik Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović

Naučni saradnik Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.