Stanko Petrović

Stanko Petrović

Dr Stanko Petrović je specijalista interne medicine, gastroenterolog u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom. Radi kao asistent na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije.
Bavi se lečenjem bolesti digestivnog trakta.

Dr Petrović obavlja sledeće preglede:

  • gastroenterološke preglede,
  • ultrazvuk abdomena.

Stručno se usavršavao širom zemlje i inostranstva.
Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti gastroenterologije. Član je brojnih internacionalnih udruženja.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1999

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Magistarski rad iz oblasti Eksperimentalna i klinička interna medicina, gastroenterologija.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu do 2017

Doktorska disertacija na temu: „Procena sigurnosti efekta antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa“.

Radno iskustvo:

Klinika za gastroenterologiju VMA

Gastroenterolog.

Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije

Asistent.

Članstvo:

Udruženje Gastroenterologa Srbije

Član.

Lekarska komora Srbije

Član.