Stanko Petrović

vkz

Stanko Petrović

Naučni saradnik Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.