Dr med. Slobodanka Babić

Dr med. Slobodanka Babić

Dr med. Slobodanka Babić je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.