Prim. dr. sc. med. Slađan Timotijević

Prim. dr. sc. med. Slađan Timotijević

Prim. dr. sc. med. Slađan Timotijević je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.