Dr med. Saša Kiković

Dr med. Saša Kiković

Dr Saša Kiković je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije. Svoje profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama.
Dr Kiković poseduje široko iskustvo u radu sa pacijentima, a i sam je angažovan u velikom broju društava i udruženja.
Redovni je učesnik kongresa i simpozijuma u oblasti endokrinologije. Autor je i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti.
Dr Saša Kiković trenutno radi u Beogradu.
Usvakodnevnom radu dr Kiković obavlja:

  • lečenje dijabetesa,
  • lečenje oboljenja štitne žlezde i ultrazvuk štitne žlezde,
  • lečenje oboljenja tiroidne žlezde.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1994

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2004

Specijalizacija.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2011

Subspecijalizacija iz endokrinoilogije.

Radno iskustvo:

DZ Sjenica od 1994 do 1997

Lekar.

GA Raška od 1997 do 2000

Načelnik.

VMA od 2005

Načelnik II endokrinološkog odeljenja.

VMA od 2006

Načelnik funkcijske endokrinološke dijagnostike.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo-endokrinološka sekc

Član.