Dr sci. med. Saša Dragović

Dr sci. med. Saša Dragović

Dr Saša Dragović je specijalista opšte hirurgije u Beogradu.
Svoje dugogodišnje iskustvo u radu u vojnim bolnicama krunisao je stalnim zaposlenjem na VMA.
Kontinuirano se obrazuje i edukuje iz oblasti opšte hirurgije. Napisao je više radova i poglavlja u knjigama.
U svakodnevnom radu dr Dragović obavlja:

  • specijalističke preglede,
  • laparoskopsku hirurgiju,
  • operacije kila,
  • hirurgiju štitaste i paraštitaste žlezde,
  • onkološka hirurgija dojke, kolona i rektuma,
  • lečenje hroničnih rana i venske insuficijencije.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu od 1990 do 1997

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2002 do 2007

Specijalizacija iz opšte hirurgije, VMA Beograd.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2008 do 2010

Doktorske akademske studije iz sledećih oblasti: hirurške nauke, položen doktoranski ispit, u fazi odbrane doktorske teze.

Radno iskustvo:

Vojna blnica Niš od 1998 do 1999

Pripravnički staž.

Garnizona ambulanta u Vranju od 2000 do 2002

Upravnik i načelnik sanitetske službe.

Klinika za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA od 2002 do 2007

Lekar na specijalizaciji.

Vojna bolnica Niš od 2007 do 2014

Lekar na hirurškom odeljenju.

Vojna bolnica Niš od 2013

Vršilac dužnosti načelnika Operacionog bloka.

VMA od 2014

Hirurg u Klinici za opštu hirurgiju.

La Sante

Specijalista opšte hirurgije.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo (SLD)

Član hirurške sekcije SLD-a.

Udruženje koloproktologa Srbije

Član.

Udruženje za rane Srbije

Član.

Evropsko udruženje vaskularnih hiruga (ESVS)

Član.

Jugoslovenska asocijacija za sidu/aids (JAZAS)

Član.

Društvo za borbu protiv raka

Član.