Prim. dr. med. Mirjana Stojković

Prim. dr. med. Mirjana Stojković

Prim. dr. med. Mirjana Stojković je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.