Prim dr. med. Matilda Vukićević Sarap

Prim dr. med. Matilda Vukićević Sarap

Rođena 1957. godine u Požarevcu.

Osnovnu, srednju školu i medicinski fakultet završila u Beogradu.

Specijalizaciju iz radiologije završila 1988. godine na VMA i tamo radila 25 godina.

10 godina, kao specijalista radiologije, radila u EUROMEDIK-u.

Zvanje primarijusa dobila 2008. godine kao autor i koautor brojnih stručnih radova.

U poliklinici Vaša kuća zdravlja zaposlena od 16.8.2021. godine gde radi EHO preglede – abdomen, dojke štitasta žlezda, meka tkiva, zglobovi, kukovi beba, kao i RTG preglede.