Prim. dr. med. Marko Mažibrada

Marko-mazibrada

Prim. dr. med. Marko Mažibrada

Rođen sam 3.septembra 1959. u Kninu. U rodnom gradu završio sam osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao sam 1978. godine a na istom samdiplomirao 1984.godine.
Član sam Udruženja pulmologa Srbije i Evropskog respiratornog udruženja.
Kontinuirano  se stručno usavršavam preko aktivnog i pasivnog učešća na domaćim i inostranim kongresima i simpozijumima, aktivno učestvujem na stručnim sastancima u okviru matične ustanove i SLD-a koji su akreditovani od strane kompetentnih akreditacionih tela KME. 
U  domaćim i međunarodnim zbornicima radova i stručnim časopisima objavio sam do sada 26  stručnih radova kao prvi i 5 radova kao koautor. Ministar zdravlja RS dodelio mi je 28.I 2016. naziv primarijus. Govorim engleski jezik, oženjen sam i otac sam dve kćerke.