Asc. dr. sc. med. Marijana Petrović

vkz

Asc. dr. sc. med. Marijana Petrović

Asc. dr. sc. med. Marijana Petrović je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.