Med. sestra Jelena Petrović

Med. sestra Jelena Petrović

Jelena Petrović je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.