Dr med. Galina Joković

vkz

Dr med. Galina Joković

Dr med. Galina Joković je autor brojnih naučnih radova od kojih se mnogi mogu naći i na zvaničnom Researchgate sajtu.