Dr med. Dragana Jovanović

vkz

Dr med. Dragana Jovanović

Dr Dragana Jovanović je zaposlena na Klinici za alergiju i kliničku imunologiju KCS u Beogradu od 2009 god. kao specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije i  kliničke imunologije. Šef je odseka za alergije i imunodeficijencije u alergološkoimunološkoj laboratoriji i glavne odgovornosti su joj evaluacija ljudskog seruma, autoimunskih i alergijskih bolesti i dijagnoze imunodeficijencije.
 Takođe se bavi polikliničim ambulantnim radom i konsultant je za alergijske i imunološke bolesti u KCS.  
Autor i koautor je u više stručnih radova i publikacija. Dobitnik je internacionalne Medis nagrade za medicinska istraživanja. Član je Američke akademije za astmu, alergologiju i  imunologiju (AAAAI).